Usundt parforhold toksisk toxic
Artikler

Usundt parforhold: 15 advarselstegn på en giftig og dårlig relation (Toxic relationship)

Disclaimer: Denne artikel har til hensigt og informere om dette emne. Der er ikke tale om personlig rådgivning til din situation. Jeg er ikke specialist i dette emne, og derfor anbefaler jeg, at du søger professionel hjælp andre steder, fx her: https://levudenvold.dk. Hvis du søger på google fx ”psykisk vold psykolog”, vil du også finde psykologer, der kan hjælpe dig. Det kan også være, at du blot har brug for at tale med en parforholdspsykolog – her findes flere hjemmesider, søg fx ”parforhold psykolog” på google.

Føler du, at du måske er i et usundt parforhold? Et såkaldt ”toxic relationship”, som det ofte kaldes? I den her artikel vil jeg gennemgå en række advarselstegn, som du måske kan nikke genkendende til. Der er ikke tale om nogen udtømmende liste af tegn på en giftig relation. Hvis du overvejer at slå op med din kæreste, fordi du føler, at jeres relation er ”toxic”, så vil jeg anbefale, at du læser andre artikler udover den her. Du bør også overveje at tale med familie og omgangskreds – og evt. en fagprofessionel (fx psykolog eller specialiseret rådgiver).

1. Utilregnelig partner med pludselige stemningsskift

Føler du, at din partner kan skifte stemning fra det ene øjeblik til det andet? Kommer det pludseligt og uden forvarsel? Hyppige og omskiftelige psykiske miljøer kan være enormt opslidende og stressende i længden. Det kan også føre til angst om, hvornår det næste negative stemningsskift vil komme. Ideelt set, bør man prøve at tale med sin partner om, hvad der giver de store udsving i følelseslivet. Det er dog ikke altid, at man kan finde frem til en simpel forklaring eller en hurtig løsning. Pludselige stemningsskift kan give dig en følelse af afmagt og i en travl hverdag, kan det blive en ekstra – og unødvendig – stressfaktor.

2. Psykisk vold og verbal overfusning

Psykisk vold skal man ikke kimse ad. Her er tale om nedgørelse, ydmygelser, krænkelser, manipulation og lignende, som kan nedbryde selvværdet over tid. I det hele taget, så er psykisk vold et forsøg på at kontrollere og bestemme over den anden part. Den person, der udøver psykisk vold kan have en besidderisk natur og være meget dominerende. Beslægtet med psykisk vold, så kan verbal overfusning også finde sted. Her er der tale om, at din partner skælder dig voldsomt ud og overvælder dig fuldstændigt med en lang strøm af bande- og skældsord. Det kan være skræmmende og aktivere en såkaldt amygdala kapring. I det hele taget er det vigtigt at forstå, hvordan stemninger kan påvirkes af indirekte og ikke-eksplicitte voldshandlinger. Det kan fx være, at din partner kaster sin telefon ned på bordet eller kaster en pude på gulvet. Den slags handlinger kan komme som en følelsesmæssig reaktion fra din partner. Selvom det måske virker harmløst at kaste en telefon på bordet i stedet for at lægge den, så kan den slags handlinger medføre mange negative vibrationer, der let går ind og farver den psykologiske atmosfære.

3. Kontrol og trusler

En toksisk relation kan også bære præg af sygelige forsøg på at kontrollere den anden part. Kan du selv bestemme, hvornår du spiser? Hvornår du går i seng? Hvornår du ses med venner/veninder? Er du blevet instrueret ned i mindste detalje, hvordan du skal gøre alt fra at børste tænder, spise mad og tage strømper på? Blander din partner sig i alle dine beslutninger og insisterer på sin egen løsning og fremgangsmåde? Narcissistiske kærester, som kan optræde i toxic relationships, kan være svært kontrollerende og overvågende. Måske, oplever du også at blive truet på forskellige måder. Det kan være trusler om, at din partner vil forlade dig – og i nogle tilfælde også trusler der er værre end det.

4. Manglende empati og anerkendelse af dine behov

Oplever du, at din partner virker ligeglad med dine behov og generelt ikke udviser særlig meget empati? Det er et dårligt tegn. Hvis din partner ikke er indfølende og viser interesse for dine behov og følelser, kan det give en stor følelse af usikkerhed og mindreværd. Det gælder især, hvis du har forsøgt at kommunikere dine behov, fx at du gerne vil tale sammen om noget der er vigtigt for dig, men din partner afviser det. I nogle stunder oplever du måske glimtvis, at din partner virker empatisk og tilstedeværende, men dybest set, hvis din partner har decideret narcissistiske personlighedstræk, så vil der blot være tale om indstuderet eller ”falsk” spil.

5. Nedværdigende og ydmygende kommunikation

Kalder din partner dig nedsættende øgenavne? Får du ofte at vide, at du er dum, grim, uduelig og meget andet? Det er et tydelig tegn på en toksisk partner. Dine følelser lyver sjældent. Hvis du ofte oplever sårende og stødende bemærkninger og kommentarer fra din partner, så er der noget, som er grundlæggende galt i jeres forhold. Ethvert forhold må bygge på gensidig respekt og anerkendelse af hinandens behov. Hvis din partner udviser foragt for dig og taler nedsættende, så er det et meget klart brud på den helt grundlæggende forudsætning for et stabilt og sundt forhold. Hvis du i tillæg oplever, at din partner ikke vil stå til ansvar for sin måde at tale til dig på – hvis din partner simpelthen anklager dig for at være tyndhudet og skrøbelig – så er det også et meget klart rødt flag. Selv hvis du var sårbar og skrøbelig, så burde din partner vel ikke tale sådan til dig? Hvis din partner er en meget dominerende og karismatisk type, vil han/hun måske forsøge overbevise dig om, at det er dig, der er noget galt med (ikke ham/hende selv). Her kan din partner måske virker meget overbevisende, men dybest set, så må du holde fast i, hvad du selv har oplevet på egen krop. Hvordan det føles for dig, når du bliver talt ned til. Du skal ikke negligere dine egne følelser. Vær ærlig med dig selv, hvis du oplever, at din partner er sårende og ikke opleves som særlig empatisk.

6. Manglende selverkendelse hos din partner

Hvis du gentagende gange har forsøgt at italesætte de problemer, som du oplever i kommunikationen med din partner, men uden, at din partner selv kan se problemet, så er det også et advarselstegn. Hvis din partner har svært ved at se problemet med sin egen grænseoverskridende adfærd, selv når du har fremhævet tydelige eksempler (som måske endda er blevet bekræftet af familie og venner som grænseoverskridende), så bør alarmknapperne blinke. Hvis din partner ser sig selv som næsten fejlfri og virker selvretfærdig, kan det skyldes narcissistiske personlighedstræk. Det er meget svært, grænsende til det umulige (ifølge nogle), at få en person med narcissistiske træk til at forandre sig og opnå selverkendelse omkring egne dårlige vaner. Du tror måske, at hvis du bare prøver endnu mere, giver endnu mere kærlighed osv., så vil du til sidst lykkes at transformere din partner. Et sådant projekt kan blive livslangt, og det vil muligvis kræve enorme mængder arbejde og slid. Mange vil mene, at det slet ikke kan betale sig, og at det er bedst at afslutte et grundlæggende usundt forhold og komme videre.

7. Forholdet føles som en rutsjebanetur

Måske oplever du, at dit forhold er både passioneret og stormfuldt? Det går op og ned. Der er gode dage og dårlige dage i alle forhold, men toksiske og giftige relationer kan nogle gange svinge mellem ekstremerne. Det kan være, at i den ene dag er vanvittigt glade for hinanden og viser stor kærlighed, mens i den næste dag blokerer hinanden på mobilen og pludselig forsvinder din partner i flere timer, uden at du ved, hvad der foregår. Sådanne rutsjebaneturer kan være nærmest afhængighedsskabende, og det kan være meget svært at bryde ud af de negative mønstre. Imidlertid, så er det vigtigt at huske på, at sunde og stabile parforholdsrelationer ikke svinger på denne måde. Ja, der er uenigheder og uoverensstemmelser fra gang til gang, men hvis du føler, at dit parforhold bølger op og ned ustandseligt, så er der noget galt med fundamentet.

8. Gaslighting, stonewalling og andre toksiske magtgreb

Oplever du gaslighting? Det vil sige, at din din partner gør dig usikker på dine egen dømmekraft, opfattelse af virkeligheden etc.? Gaslighting kan komme til udtryk på flere måder. Måske får din partner dig til at tvivle på din egen hukommelse – ”Er du nu sikker på, at det husker rigtig? Det er ikke altid din hukommelse er helt skarp”. Det kan også være, at din partner trivialiserer dine følelser og anklager dig for at være for fintfølende, når du bliver såret af krænkende bemærkninger. Eller det kan være, at din partner direkte benægter at have sagt eller gjort noget bestemt, og på den måde undgår at blive stillet til ansvar. Din partner kan også forsøge at lade som om, at han/hun slet ikke forstår, hvad du mener/prøver at sige. Alle de her ”teknikker” kan gøre, at du bliver usikker på dig selv og din egen oplevelse. Det er en meget subtil og udspekuleret måde at få dig til at tvivle på din egen virkelighed og vinde kontrol over dig. Ligesom passiv aggressiv kommunikation, så foregår gaslighting gerne under radaren, dvs. at din partner sjældent vil kunne blive taget direkte med fingrene nede i kagedåsen så at sige. Gaslightingen sker i det små over tid – og måske bliver det efterhånden status quo, at du tvivler på dine egne følelser og tanker, fordi du igennem en meget lang periode er blevet gjort i tvivl gang på gang.

Stonewalling er et andet ”giftigt” magtgreb, hvor at din partner ignorer dig eller nægter at samarbejde om at finde en fælles løsning. Ofte, kan du i situationer med stonewalling opleve at skulle sidde og forsøge at hive ordene ud af din partner – eller at kæmpe med at få ham/hende til at tale med dig, om det som er galt. Det er en slidsom proces, der kan dræne dig langsomt. Det kan være okay, hvis ens partner lige har brug for et timeout, hvis stemningen bliver meget ophidset, men det skal være muligt at nå til forsoning igen på et tidspunkt. Det nytter ikke noget, at du skal sidde og forsøge og langsomt åbne din partner op igen, fordi han/hun har klappet sig helt sammen og ikke vil tale med dig. Det er rimeligt at forvente, at I begge forsøger at åbne op og få talt om tingene, når de værste følelser af vrede, irritation og frustration har bundfældet sig en smule. Tilknytningsmønsteret hos dig og din partner vil dog have betydning for, hvor let det er at tale om svære følelser og emner, og det er naturligvis også vigtigt at forstå, at det er lettere for nogle end for andre. Tålmodighed, empati og gradvise små forsøg på at nå ind til hinanden er derfor meget vigtigt. En parforholdspsykolog vil også kunne hjælpe her.

9. Følelsesmæssig stivhed (manglende evne til at regulere egne følelser)

Har din partner svært ved at regulere egne følelser? Vi er alle forskellige i forhold til, hvor godt vi håndterer vores egne følelser. Måderne vi gør det på er også forskellige. Nogle taler om tingene, andre motionerer og nogle lytter til musik. Vi har alle vores vaner og coping skills, som vi bruger til at bearbejde svære følelser og løfte humøret. Hvordan håndterer din partner svære følelser? Slår vedkommende i bordet, raser ud eller lukker fuldstændig ned for al kommunikation (stonewalling)? I så fald kan det være tegn på følelsesmæssig stivhed, dvs. manglende evne til at regulere sine egne følelser. Det kan være rigtig anstrengende at leve sammen med et menneske, der har svag følelsesmæssig selvregulering. Især, hvis din partner er låst fast i måden han/hun gør ting på og ikke ser noget problem med sin egen adfærd.

10. Assertiv kommunikation har ingen effekt på din partner

Har du forsøgt at tale med respekt til din partner og sætte tydelige grænser? Virket det? Hvis du igennem en længere periode har vist overbærenhed med din partner og forsøgt at kommunikere rationelt og diplomatisk, men uden held, så kan det være et advarselstegn. Nogle mennesker har meget svært ved at blive talt til fornuft – de forstår bedre konsekvenser end kommunikation. Ingen af os kan spå om fremtiden og vide om en person pludselig vælger at forandre sig eller handle anderledes, men hvis du har prøvet utallige gange at tale voksent til din partner, og der stadig ingenting er sket efter flere måneder eller år, så ligger problemet måske dybt. Igen, kan der fx være tale om narcissistiske personlighedstræk, der gør det umådeligt vanskeligt at nå ind til din partner. Assertiv kommunikation har også sine begrænsninger og ikke alle mennesker vil være modtagelige over for ærlig og respektfuld kommunikation, uanset hvor mange gange du prøver, og hvor inderligt du håber og tror, at din partner skal forandre sig, og de dårlige sider skal forsvinde. Det er en smuk og kærlig ambition at ville hjælpe en anden, men man er altid nødt til at afveje det med ens eget psykiske helbred og velbefindende. Hvad vil det koste dig – i tid, energi, frustrationer og mental velvære – hvis du skal bruge mange år, muligvis et helt liv, på at forsøge at cope og indrette dig efter din partners dårlige og giftige adfærdsmønstre?

11. Jalousi og misundelse

Er din partner/kæreste jaloux og misundelig? Føler han/hun, at vedkommende konkurrerer med dig? Det er ikke et godt tegn. Her er nemlig tale om en person, som ikke nødvendigvis vil dig det bedste. I et sundt forhold forsøger man gerne at hjælpe hinanden frem – man støtter og opmuntrer hinanden. Jalousi og misundelse kan derimod være udtryk for, at din partner har nogle dybereliggende usikkerheder og en følelse af mindreværd. Uanset årsag, så er det i hvert fald ikke rart for dig, hvis din partner er overvågende og føler sig ”truet” af din fremgang, og hvem du vælger at bruge din tid sammen med. Nogle gange kan jalousien dog være berettiget, og det er derfor vigtigt at kunne tale åbent og ærligt med hinanden, så I begge oplever tillid og tryghed i relationen.

12. Du går på æggeskaller i parforholdet

Føler du, at du konstant skal være forsigtig med, hvad du siger og gør, fordi din partner måske klikker, hvis dine ord falder bare en smule forkert, eller du gør noget, som de ikke kan lide? Måske, har du følelsen af, at der hele tiden ligger noget og ulmer under overfladen, eller at en vulkan kan eksplodere hvert øjeblik. Med andre ord: Tingene kan ændre sig drastisk på kort tid. Hvis der er usagte behov og grænser i jeres forhold, så vil det være en fordel at få bragt dem frem i lyset – det kan måske fjerne nogle af æggeskallerne – men i nogle situationer gælder det også, at din partner, næsten per natur, har mange trigger points, der let kan blive aktiveret. Det kan skyldes, at de selv har oplevet samme labile temperament hos forældre eller andre omsorgspersoner i deres barndom, eller det kan være fordi, at de har nogle mere mørke personlighedstræk, der gør, at har voldsomme og impulsive følelsesmæssige udsving.

14. Bliver du konstant anklaget, beskyldt og irettesat?

Føler du, at din partner ofte bebrejder dig, anklager dig og giver dig skyldfølelse? Det kan være hændelser, der er sket for flere år tilbage eller parforholdsproblemer, hvor du bliver pålagt al skylden? Det er sjældent at verden er så sort-hvid, at den ene part er skyldig i alt. Nu kan det naturligvis virke sådan, hvis man læser den her artikel, men som jeg også påpeger, så kan toksiske parforhold let indebære, at begge parter – i forskellig udstrækning – bidrager til de giftige interaktioner og hverdage sammen. Uanset, så giver det sjældent mening at placere skyld. Nobody wins the blame game, som man siger. Prøv I jeres forhold at vende fokus mod at løse jeres problemer i stedet for at gøre op, hvem som er skyldig i hvad og hvornår.

15. Forvrænger din partner din virkelighedsopfattelse?

En variant af gaslighting går ud på, at din partner giver dig følelsen af, at du ikke vil kunne klare dig uden ham/hende. Måske, får du at vide, at din økonomi ikke er stærk nok, at du ikke vil være i stand til at klare dig på egen hånd etc. Dette er et klassisk trick blandt manipulatører. Hvis du er en beskeden og tillidsfuld person, der gerne lytter til andre, så vil du måske blive meget påvirket af andres holdninger og forsøg på at forme din virkelighedsopfattelse. Selvom din partner giver dig følelsen af, at du ikke har nogen alternativer, og at et liv uden ham/hende vil være meget hårdere, så er det ikke nødvendigvis rigtig. Det kan da godt være, at det i perioder kan være sværere, især lige efter et break-up, men over tid, så vil du nok klare dig ganske fint.

Spørgsmål omkring toksiske parforhold:

”Hvad er årsagerne til et toxic relationship?”

En såkaldt toxic girlfriend eller toxic boyfriend kan bunde i mange ting. I den her artikel har jeg især lagt vægt på, at der kan være tale om mørke personlighedstræk, fx narcissisme, men din partner behøver ikke at være ondsindet for at udvise toksisk adfærd i jeres parforhold. Eksempelvis, kan borderline personlighedsforstyrrelse også medføre mange af de handlinger og mønstre, som er omtalt ovenfor. Det er også muligt, at der ikke er tale om personlighedstræk, men dårlige vaner eller lignende. Endelig, kan det også være tilknytningsmønstre hos dig og din partner, der skaber de dårlige dynamikker.

”Jeg har konfronteret min partner, men vedkommende mener ikke, at han/hun kommunikerer toksisk”

Det er de færreste mennesker, der vil erkende det, hvis de kommunikerer toksisk. Det er muligt, at din partner ikke selv er klar over det, men prøv så og vent noget tid. Sæt grænser. Sig fra. Se om tingene bliver bedre. Kommunikerer din partner stadig toksisk en måned, et halvt år eller helt år efter? Hvis ja, så er det nok fordi, at din partner udmærket er klar over, hvad han/hun laver. Jep, de ved præcis, hvad de gør, og hvordan det påvirker dig – og de har tænkt sig at blive ved mange år endnu, hvis du lader dem gøre det. Hvis du generelt er en godtroende og tillidsfuld person, kan det være en chokerende erkendelse at komme til, at din partner dybest set har absolut ingen respekt for dine grænser og følelser (og aldrig kommer til at få det).

”Er det ikke lidt sort / hvidt at se mennesker som toksiske eller ikke toksiske?”

Jo. Men jeg lægger vægt på, at du laver den kategorisering, EFTER at du har observeret din partner over en længere tidsperiode, OG du har forsøgt at sætte grænser, kommunikere dine behov og italesætte problemer på en assertiv måde FLERE gange UDEN held. Herefter, mener jeg, at det i mange tilfælde kan være godt for din egen mentale sundhed, at du laver en sort-hvid kategorisering. På den måde undgår du at give din partner en endeløs række af chancer, når vedkommende for længst har vist, at der er absolut INGEN (zero, nada) interesse i at forandre sig til det bedre. Det lyder meget firkantet og stramt, og det er det også, men det er vigtigt, at du håndhæver dine grænser, fordi hvis det ikke får nogen konsekvens gentagende gange at overskride dem, så vil det blive på bekostning af din selvrespekt og dit selvværd. Du skal ikke finde dig i hvad som helst. Du er mere værd end det.

”Kan jeg forandre og omvende min partner til det bedre?”

Det er svært at give et generelt svar på. Her er det bedst at tale med en ekspert. Generelt, kan man dog sige, at det er en fordel, hvis din partner har selverkendelse omkring problemstillingen og ønsker at arbejde med den. Derudover er et vist niveau af følelsesmæssig intelligens/selvindsigt også et godt udgangspunkt. Det er svært at løse noget, som kun den ene part (du) opfatter som et problem!

”Min partner har jo også gode sider!”

Ja, de fleste mennesker har både lysere og mørkere sider. Hvis din kæreste eller ægtefælle ikke havde haft nogle elskværdige sider, er det tvivlsomt, om I havde fundet sammen til at begynde med. Af samme grund, kan du også opleve en stor ambivalens i forhold til, hvordan du skal forholde dig til din partners dårlige og usunde vaner i parforholdet.

”Er jeg selv medansvarlig for den toksiske kommunikation og relation?”

Vi har tendens til at imitere dem, der står os nært, så i den forstand er det muligt, at du selv er med til at skabe nogle af de negative, patologiske mønstre i jeres forhold. På den anden side, så er det svært at sige generelt om din enkelte situation. Det vigtigste er nok bare at sige, at muligheden er dér, men i hvilken udstrækning må afklares med en professionel.

”Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal gå fra min toksiske kæreste”

Det er almindeligt at være følelsesmæssigt forvirret i et forhold, der går op og ned og ofte føles usundt og giftigt, men som samtidig også kan være fuld af passion og glæde. En måde du kan blive mere afklaret på er ved at forhøre dig med din familie og tætte venner. Hvordan oplever de dig i forholdet? Hvad tænker de om din partners adfærd? Det kan også være en god idé at kontakte en ekspert i området, fx en hotline eller en psykolog, der kan rådgive og informere dig nærmere. Uanset hvad, bør du gøre noget ved de toksiske mønstre, fordi det er ikke sundt i længden. Du kan også reflektere over, hvilke behov du får opfyldt (og ikke får opfyldt) i jeres forhold. Hvad er de stærkeste grunde til, at du forsat er sammen med din partner, hvis vedkommende opfører sig så respektløst som han/hun gør?

Similar Posts