Artikler

Hvad er passiv aggressiv kommunikation?

Du har sikkert hørt om passiv aggressiv kommunikation. I den her artikel skal vi se på, hvad det er for en størrelse, og hvordan du kan genkende denne særlige form for aggressive kommunikation.

Definition af passiv aggressiv kommunikation

I lægmandssprog, så opfatter vi passiv aggression som indestængte følelser, især negative, som kommer til udtryk indirekte gennem sarkasme, fjendtlig indstilling, forglemmelser, ineffektivitet, negligering, overdreven kritiske bemærkninger, overspringshandlinger, offermentalitet, ansvarsfralæggelse, obstruktiv adfærd, stikpiller og hjælpeløshed. Med andre ord, så har passiv aggression mange udtryksformer, og det er svært at give en udtømmende liste her. I bund og grund kan man sige, at det er tale om en subtil og til tider udspekuleret adfærd, der bevist spiller på tvetydigheder og flertydigheder til sin egen psykologiske fordel. 

Gevinsterne ved passiv aggressiv kommunikation er kortsigtede og fører ofte til en forbigående følelse af overlegenhed over den anden person, der modtager kommunikationen. Hvis du er genstand for passiv aggressiv kommunikation, kan det give dig følelser af usikkerhed, tvivl, mindreværd, irritation, krænkelse, forurettelse og lignende. Selvom du måske ikke præcist kan sætte en finger på, hvad det er, der giver dig den følelse, så fornemmer du, at der er noget ved den anden persons måde at sige tingene på, der påvirker dig negativt. Det er hele pointen med passiv aggressivitet. Mennesker der benytter sig af denne kommunikationsform, går helt bevidst efter at være tvetydige, fordi de på den måde undgår at skulle stå til ansvar for sårende bemærkninger og handlinger. 

Nogle kalder også dette fænomen for ”plausibel benægtelse”, der betyder, at du det ikke endegyldigt kan bevises, at den anden person har kommunikeret passiv aggressivt, og derfor kan anklager om dette afvejes fuldstændigt. Umiddelbart, kan det virke som et smart psykologisk spil, hvor den ansvarlige part kan undgå at blive afsløret, men når først du har lært at spotte passiv aggression in action, bliver det ofte let at gennemskue, hvornår andre benytter sig af denne kommunikationsform. 

Passiv aggressiv kommunikation adskiller sig fra aggressiv kommunikation, ved at sidstnævnte er en mere tydelig form for aggression, fx i form af verbale overflad, groft sprogbrug og lignende. 

Passiv aggressiv eksempler

Du har sikkert allerede nu kommet i tanke om et par eksempler på passive aggressive bemærkninger, som du har været udsat for igennem tiden. Lad os prøve at tilføje nogle flere eksempler her for at gøre begrebet endnu tydeligere. Bemærk, at de her eksempler kan virke tvetydige, og du kan måske endda blive i tvivl om, hvorvidt der faktisk er tale om passiv aggression.

  • Din veninde glemmer din fødselsdag, selvom I har talt om den fornyligt
  • Din kæreste ignorer det du siger i en diskussion og lader som ingenting
  • Et familiemedlem bliver ved med at tale om dine ømme punkter / traumer, selvom han/hun ved, at du bliver dårlig tilpas hver gang, at det emne bliver bragt om.
  • En kollega kommer med en sarkastisk og hånlig bemærkning og siger bagefter, at det bare var sjov, selvom at det var tydeligt for alle tilstede, at det var det netop ikke.
  • En medarbejder fralægger sig alt ansvar for at udføre en rimelig og overkommelig arbejdsopgave, som er blevet betroet til hende. Hun gør modstand uden nogen gyldig grund.
  • Du kommer hjem til din kæreste for at dele en god nyhed, men i stedet for at vise bare minimal begejstring, vælger din kæreste at være tavs og en stund komme med flere kritiske bemærkninger. Det er tydeligt brud på almindelige sociale normer og forventninger.
  • Du og dine kollegaer har lige udført et større projekt sammen. Du har haft et stort ansvar og været afgørende for projektgennemførelsen, alligevel vælger din chef bagefter at fremhæve og anerkende alle andre i gruppen bortset fra dig. 

Bemærk, at de her eksempler er konstruerede, og at du altid må vurdere tingene i kontekst og lytte til din følelsesmæssige oplevelse, når du skal vurdere, om der er tale om passiv aggression eller ikke.

Er passiv aggression en personlighedsforstyrrelse?

Passiv aggression har tidligere været en diagnosticerbar personlighedsforstyrrelse, men er i nyere tid blevet defineret af den amerikanske diagnosemanual (DSM) som et træk i personligheden. Så passiv aggressiv kommunikation er ikke en forstyrrelse af personligheden som sådan, men snarere et træk ved personligheden. Det udelukker dog ikke, at man i fremtiden vælger at definere passiv aggression som en personlighedsforstyrrelse (hvilket nogle forskere tenderer mod).

Hvorfor kommunikerer nogle passiv aggressivt?

Forskning kan bedre afdække, hvad de egentlige årsager er, så mine tanker her skal blot ses som overvejelser og mulige tolkninger.

Afhængig af hvilken skole inden for psykologien som du spørger, vil du få forskellige svar. Et bud kan være, at når vi tyer til passiv aggressiv kommunikation, kan det skyldes manglende evne til at kommunikere vores behov eller regulere vores følelser. Passiv aggression kan med andre ord opstå som et forsøg på at håndtere en situation, som man ikke har midlerne eller evnerne til at håndtere på andre og mere rationelle måder. Vi kan alle havne i situationer, hvor vi oplever at komme til kort, og derfor forfalder til de mindre charmerende måder at sige tingene på. Passiv aggressivitet kan i sådanne situationer gå hen og blive en vane, som vi måske ikke engang er opmærksom på.

Hvilke situationer kan der være tale om? Det kan fx være strenge autoriteter, som vi oplever forsøger at kontrollere vores liv, og hvor vi vælger at udtrykke indirekte vrede over det for at undgå at udfordre autoriteten (og dermed vores egen position i hierarkiet). Passiv aggression kan også i nogle situationer blive opfattet som en let udvej, fx når man er sur på sin kæreste, og hvor man i stedet for at kommunikere åbenhjertigt og ligefrem, vælger at ignorere, være sarkastisk eller på andre måder forsøge at få afløb for sin vrede.

Hvad er konsekvenserne af passiv aggressiv kommunikation?

Længerevarende eksponering over for passive aggressiv adfærd og kommunikation kan være stressende og slidsomt. Det kan føre til usikkerhed, angst og tvivl over egne evner og eget værd. I nære og intime relationer kan passiv aggression opleves ekstra stærkt, da afsenderen er en person, der er tæt på os og vores følelsesliv. I nogle sammenhænge taler man om de passive aggressive nære relationer som ”giftige” og ”drænende”, da de over længere tid har det med at gøre negative indvirkninger på én.  

Det er imidlertid vigtigt at huske på, at konsekvenserne opridset her ikke nødvendigvis finder sted. Vi har alle mulighed for at lave forandringer i vores relationer, der kan gøre, at vi bliver mindre mærket af passiv aggressiv kommunikation – eller helt slipper for det.

Er man bare tyndhudet og fintfølende, hvis man bliver såret af passiv aggressiv kommunikation?

Nej. Mennesker der benytter sig af passiv aggressiv kommunikation kan måske finde på at kalde dig for fintfølende eller tyndhudet, selvom du faktisk blev såret eller krænket af deres bemærkninger og adfærd. Uanset hvad den anden part siger, så bør du være åben over for, at dine følelser er berettiget, og det faktisk har været tale om passiv aggression. Hvis du har det ambivalent og er i tvivl om, hvorvidt du har været udsat for passiv aggressiv kommunikation, så er det helt almindeligt, da denne kommunikationsform, som tidligere nævnt, netop er tvetydig og indirekte i sin natur, og derfor vil der sjældent være tale om krystalklare eksempler på passiv aggression, men snarere bemærkninger og adfærd, der går under radaren, men som vækker negative følelser i dig.

Hvad kan man gøre for at mindske passiv aggressiv kommunikation?

Uanset om du er afsender eller modtager af passiv aggressiv kommunikation, så kan det hjælpe at blive bedre til at sætte ord på egne behov og følelser og at vænne sig til at udtrykke dem i ærlig og ikke-dømmende i dialog med andre. Det kan være anstrengende i begyndelsen, men med fælles indsats kan du udvikle dine relationer, så kommunikationsmønstret bliver bedre. Det er dog vigtigt at bemærke, at passive aggressive mennesker ikke altid ønsker at forandre sig eller kan se det problem, som du ser. I sådanne situationer kan du faktisk være nødt til at overveje, hvor værdifuldt det er for dig at have den relation i dit liv og om I ikke er bedre tjent hver for sig.

Kunne du lide artiklen ? Støt os med en kop kaffe på: https://www.buymeacoffee.com/assertiv.dk

Kilder:

Laverdière, Ogrodniczuk. “Interpersonal Problems Associated With Passive-Aggressive Personality Disorder.” The journal of nervous and mental disease 207.10 (2019): 820–825. Web.

Similar Posts