Artikler

Hvad er en amygdala kapring?

Amygdala kapring er et udtryk, som psykolog og forfatter Daniel Goleman fandt på i 1995, da han udgav sin bog om følelsesmæssig intelligens. For at forstå, hvad Goleman mener, må vi først forstå, hvad er amygdala er. Amygdala er en lille del af vores limbiske system (den følelsesmæssige hjerne som den lidt firkantet kaldes). Amydala er med andre ord involveret i følelsesmæssige reaktioner og processer. Her taler man ofte om aktivering af kamp-flugt instinktet, som amygdala er med til aktivere, dvs. vores instinkt for enten at kæmpe eller flygte, når vi står over for en trussel.

Når amygdala bliver aktiveret på denne måde, bliver der sendt signaler til øvrige dele af hjernen om at begynde at udløse kortisol (stresshormon) og adrenalin. De hormoner øger blodtrykket, puls og booster ens energiniveau (for at blive klar til at reagere hurtigt og effektivt). I løbet af vores evolutionshistorie har amygdala været vigtig for vores overlevelse, når vi har stået over for sabeltigre, slanger og andre ydre trusler. I vores moderne samfund oplever vi sjældent den type af trusler, men ikke desto mindre, bliver vores amygdala stadig aktiveret i mange situationer, der opfattes som truende, fx samtale med chefen, at præsentere foran en stor forsamling eller lignende. Generelt, kan stress i dit liv afføde vrede, aggression eller frygt, som fører til, at dit amygdala løber løbsk og aktiverer kamp/flugt instinktet.

I nogle i situationer, hvor vi står over for en trussel, kaprer amygdala fuldstændig vores opmærksomhed og fokus. Helt konkret, kaprer amygdala blod og ilt fra din øvre rationelle hjerne (neocortex) og fører det ned til sig selv. Det betyder, at din evne til at tænke og handle fornuftigt kraftigt reduceres i det øjeblik. I stedet for, ender du med at have en kamp-flugt reaktion i situationen. Indenfor kommunikationsteori ville vi tale om en enten aggressiv eller submissiv kommunikationsform, der kommer som konsekvens af amygdala kapringen.

En amygdala kapring kan også føre til, at du går helt i stå, fx når klappen går ned til eksamen, eller når nogen siger noget sårende til dig, og du står i en tilstand af ”psykisk chok” og ikke formår at reagere hurtigt ved at sætte en grænse. De fleste af os har sikkert oplevet situationer, hvor vi burde have sagt fra eller have sagt vores ærlige mening, men hvor vores amygdala gik helt amok og forhindrede os i at både tænke og handle rationelt.

Symptomer på amygdala kapring:

– hurtig puls

– svedige håndflader

– stærke følelser (angst, frygt, aggression etc.)

– instinktiv handling

– udvidet pupiler

– begynder at ryste

– rødmer

I assertiv kommunikationstræning, arbejder vi med at stoppe amygdala i at kapre og tage styringen, når du står i vanskelige situationer. Med øvelse og træning kan du lære at aktivere din fornuft og bremse effekten af amygdala, når du står i udfordrende eller truende situationer. Helt præcist, handler det om at lære at tænke på andre måder, der ikke afføder angst eller frygt, men som giver dig selvsikkerhed og selvtillid i den situation, som du står i. Derudover, kan der også indgå afslapningsøvelser og -teknikker, der kan hjælpe dig med at få pulsen ned og bevare roen, når du står i en stressende situation.

Similar Posts