special

Hvad er assertionstræning?

Assertionstræning går ud på at styrke din kommunikative og sociale færdigheder, så du bedre kan sætte dig i respekt over for andre mennesker. Det handler kort sagt om at blive bedre til at sige, hvad du mener på en utvetydig, ligefrem og konstruktiv måde, der gør, at du bliver hørt og forstået af andre.

Målgruppen for assertionstræning

De fleste kan have gavn af assertionstræning. Mange der oplever vanskeligheder med at kommunikere effektivt har tendens til at være generte, usikre og konfliktsky. Men personer, der har tendens til at overrumple og dominere over andre kan også have gavn af at arbejde med assertion. Som regel vil vi alle have nogle situationer i vores liv, hvor vi kunne få en god effekt af at arbejde med at blive mere assertiv.

Formålet med assertionstræning

Formålet er at gøre dig mere selvsikker i din kommunikation, så du bedre kan få sagt, hvad du tænker og føler. Det gælder både på møder, hvor du lettere kan få udtrykt dine synspunkter, men også i private sammenhænge, hvor du bedre kan få sagt fra og sat grænser. Under et træningsforløb vil du lære en række assertive teknikker, herunder verbale og nonverbale færdigheder, der gør, at du kan få en større personlig gennemslagskraft i din kommunikation med andre mennesker.

Indholdet i assertionstræning

Nedenfor ser du en liste over, hvad vi arbejder med under assertionstræning.

  • Identifikation af din egen kommunikationsstil
  • Styrker og svagheder ved din kommunikation
  • Rettigheder som du ofte oplever krænket
  • Øvelser i at blive bedre til at lytte
  • Rollespil af vanskelige situationer, hvor du oplever grænseoverskridende adfærd
  • Træning i at bevare roen under pressede situationer
  • En bedre forståelse af dit eget følelsesliv, og hvorfor du reagerer, som du gør

Assertiv.dk tilbyder desværre ikke forløb i assertionstræning

 

 

Similar Posts