Jeg tilbyder foredrag, workshops og webinarer inden for assertiv kommunikation og psykologi generelt. 

Webinar: Foredrag og workshops kan også arrangeres som webinarer (hvilket kan være en fordel, da man kan deltage anonymt og formulere spørgsmål skriftligt. Derudover, så er prisen også lavere, og der er større fleksibilitet i forhold til valg af tidspunkt).

OBS. Jeg tilbyder også foredrag inden for emner, som jeg skriver om her på siden, så hvis du finder noget andet end assertiv kommunikation, der kunne være interessant for jer, så er du velkommen til at skrive på kontakt@assertiv.dk

 Foredrag om assertiv kommunikation

I dette foredrag vil jeg gennemgå, hvad kommunikation er, og hvilke udfordringer og dynamikker, der opstår i vores kommunikation med hinanden. Endvidere, vil du blive præsenteret for assertiv kommunikationsteori, og hvordan de forskellige kommunikationsmønstre hænger sammen med psykologiske processer mellem mennesker. Jeg lægger vægt på at bruge konkrete, håndgribelige eksempler fra dagligdagen til at illustrere begreberne, mn samtidig gøre brug af ny psykologisk forskning til at vise, hvad der sker inde i hjernen og i vores psyke, når forskellige situationer udspiller sig, hvor vi sætter grænser, får grænser overskredet og formidler eller negligerer egne behov og følelser. Indhold i foredraget inkluderer blandt andet:

 • De grundlæggende menneskelige behov og følelser
 • Introduktion til de tre grundlæggende måder at kommunikere på
 • Viden om, hvad der sker inde i mennesker, når vi kommunikerer
 • Hvorfor det kan være svært at sætte grænser og formidle egne behov
 • Konsekvenser af vores måde at kommunikere på
 • Assertiv kommunikation i virkelighedens verden: Når idealisme møder hverdagen 

Foredraget bliver altid skræddersyet med udgangspunkt i målgruppen.

Varighed: 2 timer

Pris: Kontakt os på kontakt@assertiv.dk

Udtalelser fra tidligere deltagere til forskellige typer af foredrag hos Magnus:

”Rigtig godt og brugbart foredrag, mange tak. Super fedt, at få nogle begreber på. Det gør det nemmere at forstå.”

”meget gennemskuelig gennemgang. Har selv oplevet det kan være meget angstprovokerende at være assertiv”.

“God og informativ, let at forstå”

“Great and useful webinar!”

“thank you very much! It was very helpful!”

“I really liked it, many new ideas!”

“Loved it! Simple to implement and easy to understand :)”

 Workshop i assertiv kommunikation

Formålet med workshoppen er at klæde deltagerne på til at forstå deres egen måde at kommunikere på og aflæse andres kommunikationsmønster. Fokus er på at lave konkrete øvelser gennem rollespil, hvor man får trænet sig selv i at sætte grænser og kommunikere behov. Der tages udgangspunkt i hypotetiske scenarier eller mindre ømtålige eksempler fra deltagerne selv. Indimellem øvelserne vil der være teoretiske indspil, der hjælper med at forstå de dynamikker, som vi observerer i rollespillene. Der vil desuden være individuelle refleksionsøvelser før og efter workshoppen, som gør, at deltagerne i højere grad kan anvende værktøjerne på deres egne udfordringer, hvad enten det er på arbejdspladsen eller i privaten. Opsummerende, vil deltagerne få følgende udbytte:

 • Bedre evne til at sætte grænser 
 • Bedre evne til at kommunikere egne behov
 • Større indsigt i egne grænser og værdier 
 • Større bevidsthed om eget kommunikationsmønster
 • Træning i at aflæse andres kommunikationsmønster
 • Kendskab til de psykologiske processer, der sker i kommunikation med andre

Hver workshop skræddersyes på forhånd til de bestemte udfordringer, der gør sig gældende for deltagerne.

Varighed: 2-4 timer

Pris: Kontakt os på kontakt@assertiv.dk

 Online coaching i at sætte grænser, udtrykke behov og kommunikere assertivt

Et individuelt coaching forløb i assertiv kommunikation fokuserer på, hvordan du kan bruge assertive værktøjer i dit liv med de udfordringer, som du står over for. Her vil vi indledningsvis have en afklaringssamtale, hvor vi afklarer, hvad dine udfordringer er, og jeg vurderer om jeg kan coache og guide dig videre. Et individuelt forløb vil bestå af mindst 3 sessioner á 60 minutters varighed og typisk strække sig over mindst 1 måned for at sikre, at der tilstrækkelig tid til, at du kan afprøve værktøjerne indimellem sessionerne. Du må forvente at skulle gøre konkrete øvelser og anvende værktøjerne i praksis for at få en effekt af et individuelt forløb. Assertiv kommunikation har mange anvendelsesmuligheder, men det har også sine begrænsninger, og det vil altid være nødvendigt at gøre en afvejning i forhold til at skulle vælge sine kampe med omhu. Hvis jeg mener, at du kan få gavn af et individuelt forløb til dine bestemte udfordringer, så vil jeg tilbyde det, men ellers vil jeg henvise til andetsteds.

Normal varighed: ≥ 3 sessioner á 60 minutters varighed over ≥ 1 måned

Pris: Kontakt os på kontakt@assertiv.dk

Udtalelse fra tidligere klient:

”Jeg har været hos flere psykologer og psykiatere, men ingen af dem har forstået mig så godt som Magnus. Det hjalp rigtig meget at han forstod de følelser der lå bag de oplevelser, tanker og udfordringer som jeg delte med ham. Han var god til at komme med nye vinkler på tingene, og gav mig nogle rigtig gode værktøjer til at håndtere nogle udfordringer som var meget lammende for mig. Efter at jeg har været hos Magnus har jeg oplevet en større styrke hos mig selv i dagligdagen, og en større tillid til mig selv (tillid til at jeg fremover i højere grad evner at håndterer div. situationer).”

 – Malene