Zonen for nærmeste udvikling: Vygotsky’s teori
Artikler

Zonen for nærmeste udvikling: Vygotsky’s teori

Hvad er forskellen på socialkonstruktivisme og social konstruktionisme? Social konstruktivisme og social konstruktionisme er ikke det samme, selvom jeg var lidt løs i brugen af begreberne i min forrige videnskabsteoretiske artikel. Da det nu bliver vigtigt at skelne mellem de to, vil jeg derfor lige gøre et kort ophold. Social konstruktionisme er en videnskabsteoretiske retning, mens social…

Videnskabsteori: Definition af ontologi og epistemologi
Videnskabsteori: ontologi og epistemologi

Videnskabsteori: Definition af ontologi og epistemologi

Her er en slags videnskabsteori for dummies / basal videnskabsteori guide, som er strikket sammen efter, at jeg selv har haft faget på psykologistudiet på Københavns Universitet samt undervist i det på selvsamme studie. Det videnskabsteoretiske begrebsapparat bruger vi i både samfundsvidenskab, naturvidenskab og humanistisk videnskab. Det er et slags filosofisk grundlag for at lave…

Tilknytningsmønstre i parforholdet: Sådan påvirker det jeres kommunikation og konflikter
Artikler

Tilknytningsmønstre i parforholdet: Sådan påvirker det jeres kommunikation og konflikter

Tilknytningsteori er muligvis én af de mere kendte psykologiske teorier i den brede offentlighed. Den blev udklækket af John Bowlby i anden halvdel af det forrige århundrede og siden videreudviklede Mary Ainsworth teorien med specifikke tilknytningsstile (vi inkluderer her desorganiseret tilknytning også, selvom den kom andetsteds fra). Bowlby tog afsæt i Freuds psykoanalyse og lagde…

Hvad er transaktionsanalyse?
Artikler

Hvad er transaktionsanalyse?

Måske, går du i gymnasiet og har Dansk eller Samfundsfag, og du har brug for at vide noget om transaktionsanalyse. Det kan også være, at du er i gang med SOSU-uddannelsen, og derfor skal lære om transaktionsanalyse modellen. Uanset, så får du her en kort gennemgang af modellen, og hvad den går ud på.  Definition…

Hvad er passiv aggressiv kommunikation?
Artikler

Hvad er passiv aggressiv kommunikation?

Du har sikkert hørt om passiv aggressiv kommunikation. I den her artikel skal vi se på, hvad det er for en størrelse, og hvordan du kan genkende denne særlige form for aggressive kommunikation. Definition af passiv aggressiv kommunikation I lægmandssprog, så opfatter vi passiv aggression som indestængte følelser, især negative, som kommer til udtryk indirekte…

3 måder at tage styring under en amygdala kapring
Artikler

3 måder at tage styring under en amygdala kapring

Har du oplevet, hvordan følelserne kan løbe løbsk, når du er under pres? Du får en hurtig puls, svedige håndflader og måske går klappen går ned. Det kan ske, når du står og skal tale foran en forsamling, gennemføre en mundtlig eksamen eller midt i et skænderi med kæresten. I de situationer bliver din amygdala…

Hvorfor stigmatisering gør det svært at sætte grænser
Artikler

Hvorfor stigmatisering gør det svært at sætte grænser

Mange mennesker oplever at blive diskrimineret, marginaliseret og stigmatiseret på daglig basis. Det er ofte personer, der afviger på den ene eller den anden måde. Det kan hudfarven, der er anderledes, eller kvinden, der er den eneste på et mandsdomineret arbejde. Vi oplever alle sammen en gang imellem at skille os ud og være ”anderledes”,…

Assertiv kommunikation er mere end at sætte grænser
Artikler

Assertiv kommunikation er mere end at sætte grænser

Folk forklarer ofte assertiv kommunikation med at sætte grænser, men faktisk betyder ”assertion” meget mere end det. Assertion handler nemlig ikke kun om at sige nej til andre, men også om at leve et liv med integritet og respekt for sig selv. Det gør man bl.a. ved at træffe valg, der er i overensstemmelse med…

Assertiv kommunikation teori
Artikler

Assertiv kommunikation teori

Assertiv kommunikation bygger på en række grundlæggende antagelser. Nemlig, at vi alle er ligeværdige, og at vi har en række rettigheder, der er ukrænkelige. Det betyder, at uanset vores køn, alder, etnicitet, udseende eller religion, så har vi krav på at blive behandlet med respekt, ligesom vi selv skal respektere andre omkring os. Her er…

Hvad er en amygdala kapring?
Artikler

Hvad er en amygdala kapring?

Amygdala kapring er et udtryk, som psykolog og forfatter Daniel Goleman fandt på i 1995, da han udgav sin bog om følelsesmæssig intelligens. For at forstå, hvad Goleman mener, må vi først forstå, hvad er amygdala er. Amygdala er en lille del af vores limbiske system (den følelsesmæssige hjerne som den lidt firkantet kaldes). Amydala…