Artikler

Assertiv kommunikation teori

Assertiv kommunikation bygger på en række grundlæggende antagelser. Nemlig, at vi alle er ligeværdige, og at vi har en række rettigheder, der er ukrænkelige. Det betyder, at uanset vores køn, alder, etnicitet, udseende eller religion, så har vi krav på at blive behandlet med respekt, ligesom vi selv skal respektere andre omkring os. Her er der ikke tale om rettigheder i juridisk forstand, men i moralsk og etisk betydning. Man kan inddele vores rettigheder i passive og aktive.

Dine grundlæggende rettigheder

Dine rettigheder er bl.a.:

– retten til at sige nej

– retten til at være den du er

– retten til at sætte grænser

– retten til at se ud som du gør

– retten til at blive hørt af andre

– retten til at ikke at blive manipuleret eller kontrolleret af andre

– retten til at leve dit liv, som du ønsker (med respekt for andres rettigheder)

– retten til at begå fejl

– retten til at tage initiativ

– retten til at stå op for dig selv

– retten til at udtrykke din mening

– retten til at udtrykke dine behov og følelser

– retten til at ændre mening

– retten til at tænke og handle i dit eget tempo

Vores rettigheder bliver tid til anden krænket af andre. Det kan være chefen, der ikke giver dig mulighed for at udtrykke dit synspunkt til et møde eller din partner, der skælder dig ud for at begå en helt menneskelig fejl, som alle kunne komme til at lave. Som regel vil der være bestemte rettigheder, som du oftere oplever bliver krænket end andre. Når du bliver klar over, hvilke rettigheder det drejer sig om, vil du også have lettere ved at begynde at træne dig selv i at håndhæve de rettigheder – gennem assertiv kommunikation.

Det er sandt, at vi ikke kan styre og kontrollere, hvordan andre reagerer, når vi kommunikerer assertivt og tager vores rettigheder seriøst, men den selvrespekt og det selvværd, som vi får ud af assertiv kommunikation er noget, der gør det værd alligevel – uanset om den anden part så forstår os eller ej. I det mindste har vi gjort forsøget.

Assertiv kommunikation i et historisk perspektiv

Igennem historien har der været mange eksempler på assertiv kommunikation, mennesker der har håndhævet deres egne og andres rettigheder gennem bevægelser, demonstrationer og aktivisme. Martin Luther King var en del af den vigtige borgerrettighedsbevægelse i USA, der havde som mål at sikre lige borgerrettigheder til sorte – på linje med hvide. Et andet eksempel er Gandhi, der assertivt kæmpede for Indiens selvstændighed under det det britiske kolonistyre.

De historiske eksempler omfatter naturligvis rettigheder af en mere juridisk natur, men alligevel kan Gandhi og Marthin Luther King tjene som forbilleder for folk, der ønsker at blive bedre til assertion. Blandt moderne eksempler, kan vi nævne kvindelige frontfigurer indenfor metoo-kampagnen, der har været med til at tage et assertivt opgør med sexisme og mandlig undertrykkelse. Der er utvivlsomt mange andre eksempler på assertive bevægelser og personligheder, ligesom at der er mange andre sager at kæmpe for rundt omkring i verden. Verden har brug for assertion, men vi bør ikke glemme at håndhæve grænser i vores eget individuelle liv, uanset hvor lille det synes i den store verden. Assertion er vigtigt både på det personlige og samfundsmæssige plan.

Similar Posts