Artikler

Assertiv kommunikation teori

Assertiv kommunikation bygger på en række grundlæggende krav. Nemlig, at vi alle er ligeværdige, og at vi har en række krav, der er ukrænkelige. Det betyder, at uanset vores køn, alder, etnicitet, udseende eller religion, så har vi krav på at blive behandlet med respekt, ligesom vi selv skal respektere andre omkring os. Her er der ikke tale om krav i juridisk forstand, men i moralsk og etisk betydning. Man kan inddele vores krav i passive og aktive.

Krav i assertionsteori:

  • Du har lov til at sætte grænser
  • Du har lov til at udtrykke din mening og dine behov
  • Du har lov til at begå fejl uden urimelig fordømmelse
  • Du har lov til at være den du er
  • etc.

Vores krav bliver tid til anden krænket af andre. Det kan være chefen, der ikke giver dig mulighed for at udtrykke dit synspunkt til et møde eller din partner, der skælder dig ud for at begå en helt menneskelig fejl, som alle kunne komme til at lave. Som regel vil der være bestemte krav, som du oftere oplever bliver krænket end andre. Når du bliver klar over, hvilke krav det drejer sig om, vil du også have lettere ved at begynde at træne dig selv i at håndhæve de krav – gennem assertiv kommunikation.

Det er sandt, at vi ikke kan styre og kontrollere, hvordan andre reagerer, når vi kommunikerer assertivt og tager vores krav seriøst, men den selvrespekt og det selvværd, som vi får ud af assertiv kommunikation er noget, der gør det værd alligevel – uanset om den anden part så forstår os eller ej. I det mindste har vi gjort forsøget.

Assertiv kommunikation i et historisk perspektiv

Igennem historien har der været mange eksempler på assertiv kommunikation, mennesker der har håndhævet deres egne og andres rettigheder gennem bevægelser, demonstrationer og aktivisme. Martin Luther King var en del af den vigtige borgerrettighedsbevægelse i USA, der havde som mål at sikre lige borgerrettigheder til sorte – på linje med hvide.

De historiske eksempler omfatter naturligvis rettigheder af en mere juridisk natur, men alligevel kan de fungere som forbilleder for folk, der ønsker at blive bedre til assertion. Blandt moderne eksempler, kan vi nævne kvindelige frontfigurer indenfor metoo-kampagnen, der har været med til at tage et assertivt opgør med sexisme og mandlig undertrykkelse. Der er utvivlsomt mange andre eksempler på assertive bevægelser og personligheder, ligesom at der er mange andre sager at kæmpe for rundt omkring i verden. Verden har brug for assertion, men vi bør ikke glemme at håndhæve grænser i vores eget individuelle liv, uanset hvor lille det synes i den store verden. Assertion er vigtigt både på det personlige og samfundsmæssige plan.

Similar Posts